Szkolenia dla stomatologów z implantologii

Kurs jest przeznaczony dla dentystów o różnym stopniu doświadczenia zawodowego, którzy ukończyli już nasze szkolenie „Implantologia – kurs I stopnia” i są zainteresowani pogłębieniem wiedzy i zdobyciem nowych umiejętności praktycznych w zakresie implantologii.

fa-

Miejsce

ul. Wolność 2, Warszawa

fa-

Czas trwania

Szkolenie dwudniowe

16h

fa-

Poziom szkolenia

Średniozaawansowany

fa-

Koszt szkolenia

6000 zł

TEMATY I ZAGADNIENIA

  • Techniki przedimplantacyjne
  • Anatomia dla implantologów
  • Postępowanie w komplikacjach implantologicznych
  • Systemy implantologiczne. Typy implantów, połączenia z nadbudową protetyczną.
  • Nadbudowy na implantach
  • Demonstracja przypadków klinicznych z zastosowaniem technik regeneracyjnych
  • Zabieg u pacjenta
  • Ćwiczenia cięć chirurgicznych i szyć
  • System Naturactis – ćwiczenia z wykorzystaniem fantomów i fizjodyspenserów

CO CI OFERUJEMY?

Celem kształcenia jest, aby uczestnik samodzielne wykonywał podstawowe zabiegi z zakresu średniozaawansowanej implantologii.   

Wymogiem koniecznym przystąpienia do kursu jest posiadanie przez kursanta wpisu do Centralnego Rejestru Lekarzy RP.

Implantologia II – leczenie implantologiczne w najtrudniejszych przypadkach

Na szkoleniu drugiego stopnia poszerzamy wiedzę i umiejętności zdobyte podczas szkolenia z implantologii pierwszego stopnia. Uczymy diagnostyki radiologicznej przy użyciu tomografów komputerowych, a leczenia implantologicznego uczymy na możliwie najtrudniejszych przypadkach.

Uczestnictwo w szkoleniu Implantologia II to najlepszy sposób, by zdobytą dotychczas wiedzę i doświadczenie rozszerzyć o zaawansowane techniki, by w implantologii być specjalistą, którego poszukują pacjenci w całej Polsce.

Zapisz się na szkolenie

Temat szkolenia

Wyraź zgodę

8 + 15 =

Szkolenia Lekarzy To Nasza Misja

ul. Wolność 2, 01-018 Warszawa

ul. Żytnia 18, 01-014 Warszawa

ul. Kacza 8, 01-013 Warszawa

ul. Bema 83, 01-233 Warszawa

ul. Komorowskiego 34, 66-400 Gorzów Wlkp.